Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
04
lipca
sobota
Elżbieta, Malwina, Teodor
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
Czujniki stanu powietrza
CZYTELNIA
kod

XIV sesja Rady Gminy Kościan

Przewodniczący Rady Gminy Kościan Jan Szczepaniak informuje, że XIV sesja Rady Gminy Kościan odbędzie się w środę 29 stycznia 2020 r. o godz. 17:00 w „Domu Ogrodnika” w Widziszewie.


                                                                                                  Przewodniczący Rady
                                                                                                      Gminy Kościan

                                                                                                   /-/ Jan Szczepaniak

Porządek obrad:

1.    Otwarcie obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy.
4.    Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
5.    Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.
6.    Informacja o stopniu realizacji uchwał podjętych na XIII sesji Rady Gminy.
7.    Informacja Wójta Gminy Kościan o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2019 roku.
8.    Sprawozdania stałych komisji Rady Gminy Kościan z działalności w 2019 roku.
9.    Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:
9.1.    przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Kościan na rok 2020 (druk nr 135),
9.2.    zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościan na lata 2020-2026 (druk nr 136),
9.3.    zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościan na rok 2020  (druk nr 137),
9.4.    udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Kościana (druk nr 138),
9.5.    udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kościańskiego (druk nr 139),
9.6.    udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kościańskiego (druk nr 140),
9.7.    udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kościańskiego (druk nr 141),
9.8.    udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kościańskiego (druk nr 142),
9.9.    udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kościańskiego (druk nr 143),
9.10.    udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego (druk nr 144),
9.11.    udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego (druk nr 145),
9.12.    udzielenia dotacji z budżetu Gminy Kościan na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie Gminy Kościan (druk nr 146),
9.13.    wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Nowe Oborzyska (druk nr 147),  
9.14.    wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Pianowo (druk nr 148),  
9.15.    nadania nazwy ulicy w miejscowości Kokorzyn (druk nr 149),  
9.16.    nadania nazwy ulicy w miejscowości Racot (druk nr 150),  
9.17.    nadania nazwy ulicy w miejscowości Racot (druk nr 151),  
9.18.    uchwalenia „Programu współpracy Gminy Kościan z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020” (druk nr 152).
10.    Wolne głosy i wnioski.
11.    Zakończenie sesji.


Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Lipiec
2020
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31