Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
25
września
piątek
Aurelia, Władysław, Kamil
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
Czujniki stanu powietrza
CZYTELNIA
kod

XIII sesja Rady Gminy Kościan


Przewodniczący Rady Gminy Kościan Jan Szczepaniak informuje, że XIII sesja Rady Gminy Kościan odbędzie się w czwartek 19 grudnia 2019 r. o godz. 16:00 w „Domu Ogrodnika” w Widziszewie.


                                                                                                  Przewodniczący Rady
                                                                                                      Gminy Kościan

                                                                                                   /-/ Jan Szczepaniak

Porządek obrad:

1.    Otwarcie obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy.
4.    Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
5.    Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.
6.    Informacja o stopniu realizacji uchwał podjętych na XII sesji Rady Gminy.
7.    Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:
7.1.    zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościan na lata 2019-2025 (druk nr 124),
7.2.    zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościan na rok 2019  (druk nr 125),
7.3.    uchylenia Uchwały Nr VIII/73/19 Rady Gminy Kościan z dnia 25 czerwca 2019 r.                w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Kościana (druk nr 126),
7.4.    Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościan na lata 2020-2026 (druk nr 127),
7.5.    uchwały budżetowej Gminy Kościan na rok 2020 (druk nr 128),
7.6.    wyrażenia zgody na  wydzierżawienie  nieruchomości położonej w miejscowości Katarzynin (druk nr 129),
7.7.    wyrażenia zgody na  wydzierżawienie  nieruchomości położonej  w miejscowości Gryżyna (druk nr 130),
7.8.    wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Kurowo (druk nr 131),
7.9.    ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kościan na rok szkolny 2019/2020 (druk nr 132),
7.10.    uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 (druk nr 133),
7.11.    przyjęcia stanowiska Rady Gminy Kościan dotyczącego sytuacji finansów jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 134).
8.    Wolne głosy i wnioski.
9.    Zakończenie sesji.
Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Wrzesień
2020
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30