Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
03
czerwca
środa
Leszek, Anatola, Tamara
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
Czujniki stanu powietrza
CZYTELNIA
kod

VIII sesja Rady Gminy Kościan

Przewodniczący Rady Gminy Kościan Jan Szczepaniak informuje, że VIII sesja Rady Gminy Kościan odbędzie się we wtorek 25 czerwca 2019 r. o godz. 17:00 w „Domu Ogrodnika”  w Widziszewie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.

6. Informacja o stopniu realizacji uchwał podjętych na VII sesji Rady Gminy.

7. Wręczenie powołań dyrektorom i podziękowań laureatom konkursów szkolnych.

8. Debata nad Raportem o stanie Gminy Kościan za rok 2018.

9. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

9.1. udzielenia Wójtowi Gminy Kościan wotum zaufania (druk nr 68),

9.2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kościan za rok 2018 (druk nr 69),

9.3. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kościan z tytułu wykonania budżetu Gminy Kościan za 2018 rok (druk nr 70),

9.4. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościan na lata 2019-2022 (druk nr 71),

9.5. zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościan na rok 2019  (druk nr 72),

9.6. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kościańskiego (druk nr 73),

9.7. udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Kościana (druk nr 74),

9.8. zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej na współfinansowanie zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w  Racocie wraz z solarną suszarnią osadów ściekowych. Budowa kanalizacji sanitarnej w  Turwi (wymiana nieszczelnej kanalizacji sanitarnej)” (druk nr 75),

9.9. zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej na współfinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w  Mikoszkach” (druk nr 76),

9.10. zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej na współfinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku biblioteki w  Widziszewie wraz z montażem OZE” (druk nr 77),

9.11. zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej na współfinansowanie zadania „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Starym Luboszu wraz z montażem OZE” (druk nr 78),

9.12. przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w Poznaniu (druk nr 79),

9.13. wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Województwa Wielkopolskiego nieruchomości położonych w Racocie, Katarzyninie i Choryni (druk nr 80),

9.14. wyrażenia zgody na  wydzierżawienie  nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Kościan (druk nr 81),

9.15. określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego (druk nr 82),

9.16. określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (druk nr 83),

9.17. ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kościan (druk nr 84),

9.18. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kościan oraz określenia granic obwodów szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy (druk nr 85),

9.19. zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej wsi Sierakowo (druk nr 86),

9.20. powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Kościanie (druk nr 87).

10. Wolne głosy i wnioski.

11. Zakończenie sesji.

                                                                                                   Przewodniczący Rady

                                                                                                      Gminy Kościan

 

                                                                                                   /-/ Jan Szczepaniak

 

 

Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Czerwiec
2020
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30