Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
19
stycznia
wtorek
Marta, Henryk, Mariusz
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
Czujniki stanu powietrza
CZYTELNIA
kod

XV sesja Rady Gminy Kościan

 

Na podstawie art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.),
zarządzam na dzień:
4 maja 2020 r. (poniedziałek), godz. 16:00
 XV sesję  Rady Gminy Kościan. 
 Sesja zostanie przeprowadzona zdalnie w sposób korespondencyjny.
W ww. terminie zostanie przeprowadzona transmisja sesji z udziałem Przewodniczącego Rady Gminy z sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kościan.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Gminy.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:
4.1. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościan na lata 2020-2026 (druk nr 154),
4.2. zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościan na rok 2020  (druk nr 155),
4.3. zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na współfinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Czarkowo i Nacław” (druk nr 156),
4.4. zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na współfinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Mikoszkach” (druk nr 157),
4.5. zmiany Uchwały Nr VIII/74/19 Rady Gminy Kościan z dnia 25 czerwca 2019 r.                  w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska                       i Gospodarki Wodnej na współfinansowanie zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków                w Racocie wraz z solarną suszarnią osadów ściekowych. Budowa kanalizacji sanitarnej               w Turwi (wymiana nieszczelnej kanalizacji sanitarnej)” (druk nr 158),
4.6. zmiany Uchwały Nr XIV/139/20 Rady Gminy Kościan z dnia 29 stycznia 2020 r.                 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kościańskiego (druk nr 159),
4.7. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kościańskiego (druk nr 160),
4.8. zmiany Uchwały Nr XIV/140/20 Rady Gminy Kościan z dnia 29 stycznia 2020 r.                  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kościańskiego (druk nr 161),
4.9. określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Kościan w roku 2020 (druk nr 162),
4.10. określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Kościan w roku 2020 (druk nr 163),
4.11. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kościan w 2020 r. (druk nr 164),
4.12. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Bonikowie (druk nr 165),
4.13. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej położnej w Kawczynie (druk nr 166),
4.14. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Kiełczewie (druk nr 167),
4.15. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Kurzej Górze (druk nr 168),
4.16. wyrażenia zgody na zniesienie odrębnej własności lokalu niemieszkalnego oraz współwłasności nieruchomości gruntowej położonej w Widziszewie (druk nr 169),
4.17. wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny na stan mienia Gminy Kościan sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Oborzyska, obręb geodezyjny Nowe Oborzyska (druk nr 170),
4.18. wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny na stan mienia Gminy Kościan sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Oborzyska, obręb geodezyjny Stare Oborzyska (druk nr 171),
4.19. wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny na stan mienia Gminy Kościan sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Racot, obręb geodezyjny Racot (druk nr 172),
4.20. wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny na stan mienia Gminy Kościan sieci wodociągowej w miejscowości Pelikan, obręb geodezyjny Kokorzyn (druk nr 173).
5. Wolne głosy i wnioski.
6. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady 
     Gminy Kościan 
 /-/ Jan Szczepaniak


Na podstawie art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.),
zarządzam na dzień:
4 maja 2020 r. (poniedziałek), godz. 16:00 XV sesję  Rady Gminy Kościan.  Sesja zostanie przeprowadzona zdalnie w sposób korespondencyjny.
W ww. terminie zostanie przeprowadzona transmisja sesji z udziałem Przewodniczącego Rady Gminy z sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kościan.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Gminy.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:
4.1. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościan na lata 2020-2026 (druk nr 154),
4.2. zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościan na rok 2020  (druk nr 155),
4.3. zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na współfinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Czarkowo i Nacław” (druk nr 156),
4.4. zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na współfinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Mikoszkach” (druk nr 157),
4.5. zmiany Uchwały Nr VIII/74/19 Rady Gminy Kościan z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na współfinansowanie zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Racocie wraz z solarną suszarnią osadów ściekowych. Budowa kanalizacji sanitarnej w Turwi (wymiana nieszczelnej kanalizacji sanitarnej)” (druk nr 158),
4.6. zmiany Uchwały Nr XIV/139/20 Rady Gminy Kościan z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kościańskiego (druk nr 159),
4.7. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kościańskiego (druk nr 160),
4.8. zmiany Uchwały Nr XIV/140/20 Rady Gminy Kościan z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kościańskiego (druk nr 161),
4.9. określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Kościan w roku 2020 (druk nr 162),
4.10. określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Kościan w roku 2020 (druk nr 163),
4.11. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kościan w 2020 r. (druk nr 164),
4.12. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Bonikowie (druk nr 165),
4.13. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej położnej w Kawczynie (druk nr 166),
4.14. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Kiełczewie (druk nr 167),
4.15. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Kurzej Górze (druk nr 168),
4.16. wyrażenia zgody na zniesienie odrębnej własności lokalu niemieszkalnego oraz współwłasności nieruchomości gruntowej położonej w Widziszewie (druk nr 169),
4.17. wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny na stan mienia Gminy Kościan sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Oborzyska, obręb geodezyjny Nowe Oborzyska (druk nr 170),
4.18. wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny na stan mienia Gminy Kościan sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Oborzyska, obręb geodezyjny Stare Oborzyska (druk nr 171),
4.19. wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny na stan mienia Gminy Kościan sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Racot, obręb geodezyjny Racot (druk nr 172),
4.20. wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny na stan mienia Gminy Kościan sieci wodociągowej w miejscowości Pelikan, obręb geodezyjny Kokorzyn (druk nr 173).
5. Wolne głosy i wnioski.
6. Zakończenie sesji.


Przewodniczący Rady Gminy Kościan 
 /-/ Jan Szczepaniak

 

Aktualności aktualności
19 stycznia 2021 Szczepienia dla seniorów
zobacz
obrazek
19 stycznia 2021
19 stycznia 2021 Informacja o płatnościach
zobacz
obrazek
19 stycznia 2021
Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Styczeń
2021
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31