Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
23
września
poniedziałek
Tekla, Bogusław
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
0 TEMATÓW

w czytelni

CZYTELNIA
kod

IX sesja Rady Gminy Kościan

Przewodniczący Rady Gminy Kościan Jan Szczepaniak informuje, że IX sesja Rady Gminy Kościan odbędzie się we wtorek 3 września 2019 r. o godz. 17:00 w „Domu Ogrodnika” w Widziszewie.

 

 

                                                                                                  Przewodniczący Rady

                                                                                                      Gminy Kościan

 

                                                                                                   /-/ Jan SzczepaniakPorządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. nformacja o stopniu realizacji uchwał podjętych na VIII sesji Rady Gminy.
6. Wybory ławnika do Sądu Rejonowego w Kościanie.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:
7.1. wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Kościanie (druk nr 88),
7.2. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościan na lata 2019-2022 (druk nr 97),
7.3. zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościan na rok 2019  (druk nr 98),
7.4. zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na współfinansowanie zadania „Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Kościan” (druk nr 89),
7.5. zmiany Uchwały Nr VIII/72/19 Rady Gminy Kościan z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kościańskiego (druk nr 90),
7.6. uchylenia Uchwały Nr VIII/75/19 Rady Gminy Kościan z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na współfinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Mikoszkach” (druk nr 91),
7.7. uchylenia Uchwały Nr IV/31/19 Rady Gminy Kościan z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego (druk nr 92),
7.8. przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (druk nr 93),
7.9. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Nowy Dębiec (druk nr 94),
7.10. zmiany Uchwały Nr XXXIV/432/18 Rady Gminy Kościan z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie: ustalenia opłat za usługi świadczone w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kościan (druk nr 95),
7.11.  ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (druk nr 96).
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zakończenie sesji.


Wiceprzewodniczący Rady
         Gminy Kościan
   /-/ Henryk Michalski


Aktualności aktualności
23 września 2019 IV Plenerowe spotkanie w ruinach kościoła św. Marcina w Gryżynie
20 września 2019 Modernizacja Roku 2018 – świetlica w Wyskoci raz jeszcze
Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Wrzesień
2019
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30