Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
16
września
czwartek
Edyta, Kamil, Korneliusz
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
Czujniki stanu powietrza
CZYTELNIA
kod

XXI sesja Rady Gminy Kościan

Przewodniczący Rady Gminy Kościan Jan Szczepaniak informuje, że XXI sesja Rady Gminy Kościan odbędzie się w środę 25 listopada 2020 r. o godz. 17:00. Sesja zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

 

 

Porządek obrad:

 

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Gminy.
  4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
  5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.
  6. Informacja o stopniu realizacji uchwał podjętych na XX sesji Rady Gminy.
  7. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

7.1.            zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościan na rok 2020  (druk nr 229),

7.2.            przekazania skargi do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Kościan (druk nr 230),

7.3.            nadania statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Kościanie (druk nr 231),

7.4.            wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Nowych Oborzyskach (druk nr 232),

7.5.            wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie i częściach wspólnych w miejscowości Turew (druk nr 233),

7.6.            wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym lokalu użytkowego wraz z udziałem w gruncie w miejscowości Turew (druk nr 234),

7.7.            wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej położnej  w Turwi  przy ul.  Szkolnej 41 (druk nr 235),

7.8.            nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowy Dębiec (druk nr 236),

7.9.            przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościan (druk nr 237),

7.10.        wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Stare Oborzyska (druk nr 238).

  1. Wolne głosy i wnioski.
  2. Zakończenie sesji.

 

 

Przewodniczący Rady

     Gminy Kościan 

 /-/ Jan Szczepaniak

 

Aktualności aktualności
15 września 2021 Budowa boiska w Oborzyskach
zobacz
obrazek
15 września 2021
15 września 2021 Ostatni dzwonek na spisanie się w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań. Nie zwlekaj. Spisz się przez internet lub na infolinii.
Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Wrzesień
2021
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30