Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
26
kwietnia
czwartek
Maria, Marcelina, Marzena
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
0 TEMATÓW

w czytelni

CZYTELNIA
Komunikaty
aktualnie
chmurka
9°C
Kościan
pi
chmurka
11
so
chmurka
15
nd
chmurka
18
pn
chmurka
21
wt
chmurka
18
śr
chmurka
16
cz
chmurka
18
kod

Zameldowanie na pobyt czasowy (powyżej 3 miesięcy)

Osoba odpowiedzialna:  

Inspektor ds. ewidencji ludności – Maria Stasiak, pokój nr 19 – I piętro, tel.  65 512 10 01 wew. 38
e-mail: mariastasiak@gminakoscian.pl

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U z 2017r. poz. 657 ze zm.)

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek „ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO TRWAJACEGO PONAD 3 MIESIĄCE”  odrębny dla każdej osoby  meldującej się, również dla dziecka
 
2. Do wglądu:
•    dowód osobisty lub paszport (dotyczy obywateli polskich posiadających pobyt stały za granicą)
•    dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (do wglądu)
 
W przypadku zgłoszenia zameldowania  przez pełnomocnika dodatkowo pisemne pełnomocnictwo do zameldowania oraz dowód osobisty pełnomocnika lub  w uzasadnionym przypadku inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.

Opłaty:
Czynność zgłoszenia zameldowania nie podlega opłacie skarbowej. Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Kościan pok. nr 19

Termin i sposób załatwiania sprawy:

Od ręki

Tryb odwoławczy:

Od decyzji wydanej przez Wójta Gminy Kościan przysługuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji administracyjnej.

Uwagi:

1. Zameldowania można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem-udzielonym w formie, o której mowa w  art.33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach-innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.
2. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej.
3. Za osoby niepełnoletnie lub ubezwłasnowolnione obowiązku zameldowania dokonują rodzice lub opiekunowie prawni.
4. W celu zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące  nie ma konieczności wymeldowania się z dotychczasowego   miejsca pobytu stałego- wymeldowanie z poprzedniego miejsca pobytu następuję na podstawie formularza zgłoszenia zameldowania na pobyt stały

Strefa mieszkańca
Strefa mieszkańca - informacje WNIOSKI I DOKUMENTY
EWIDENCJA LUDNOŚCI DOWODY OSOBISTE OCHRONA ŚRODOWISKA BUDOWA I UTRZYMANIE DRÓG PODATKI I OPŁATY LOKALNE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA OŚWIATA GOSPODARKA GRUNTAMI WODA I KANALIZACJA ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU LOKAL SOCJALNY DODATEK MIESZKANIOWY I ENERGETYCZNY AZBEST FUNDUSZ SOŁECKI ZABYTKI UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WYWÓZ ŚMIECI STRUKTURA ORGANIZACYJNA STRATEGIE I PROGRAMY REGULAMINY ORGANIZACJE SPOŁECZNE STUDIUM I PLANY MIEJSCOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE AWARIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO BUDŻET PODATKI
WODA I ŚCIEKI PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI PODATEK AKCYZOWY PODATEK ROLNY PODATEK LEŚNY PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
CMENTARZE KOMUNALNE STAWKI DZIERŻAWY
Aktualności aktualności
zobacz
obrazek
25 kwietnia 2018
24 kwietnia 2018 Przejazd pod wiaduktem kolejowym w Nacławiu zamknięty dłużej niż planowano
24 kwietnia 2018 Ruszył nabór do WOT w Lesznie
Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Kwiecień
2018
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30