Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
20
stycznia
niedziela
Fabian, Sebastian
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
0 TEMATÓW

w czytelni

CZYTELNIA
kod

Udostępnienie danych osobowych

Osoba odpowiedzialna: 

Inspektor ds. ewidencji ludności – Maria Stasiak, pokój nr 19 – I piętro,
tel.  65 512 10 01 wew. 38
e-mail: mariastasiak@gminakoscian.pl

Podstawa prawna:
• ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 z późn. zm.);
• rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz.U. z 2002 r. Nr 201, poz. 1702);
• rozporządzenie Rady Ministrów Ministrów dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych oraz warunków i sposobu ich wnoszenia (Dz.U. Dz 2002 r. Nr 62, poz. 564).

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o udostępienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL, ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych.
2. Dokument, z którego wynika obowiązek wskazania danych osoby (np. wezwanie sądowe, postanowienia i decyzje innych organów) lub uwiarygodnienie potrzeby posiadania danych.
3. Dowód opłaty za udostępnienie danych.

Podmioty uprawnione do udostępniania danych:
Dane ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych udostępniają:
• organy gmin,
• wojewodowie,
• Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
(art. 44 ust 1-3 i ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych).

Opłaty za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych:
Udostępnienie danych następuje odpłatnie, z wyjątkiem podmiotów określonych w art. 44h ust. 1 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

Opłaty w wysokości 31 zł. za jednostkową informację należy wnosić na konto:
• urzędu właściwej gminy;
• Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu
00-142 Warszawa
pl. Bankowy 3/5,
konto: 83 1010 1010 0137 1022 3100 0000
• Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
00-950 Warszawa
ul. Batorego 5,
konto: NBP O/Warszawa 67 1010 1010 0031 3122 3100 0000

Aktualności aktualności
18 stycznia 2019 Dzień Babci i Dziadka w Kokorzynie
18 stycznia 2019 Msza Święta w intencji śp. Pawła Adamowicza Prezydenta Miasta Gdańska
Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Styczeń
2019
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31