Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
21
maja
poniedziałek
Tymoteusz, Wiktor, Kryspin
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
0 TEMATÓW

w czytelni

CZYTELNIA
Komunikaty
aktualnie
chmurka
12°C
Kościan
wt
chmurka
16
śr
chmurka
18
cz
chmurka
19
pi
chmurka
20
so
chmurka
20
nd
chmurka
18
pn
chmurka
21
kod

Działalność gospodarcza

Osoba odpowiedzialna:

Inspektor ds. działalności gospodarczej i dodatków mieszkaniowych - Danuta Wolska, pok. nr 23
tel. (65) 512 10 01 wew. 33
e-mail: danutawolska@gminakoscian.pl

Wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

     Osoba fizyczna może podjąć działalność gospodarczą po dokonaniu zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez Ministra Rozwoju.

Podstawa prawna: Ustawa z  dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1829)

Wymagane dokumenty: Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna można wybrać jeden z trybów postępowania:

• zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line i złożyć go elektronicznie (osoby posiadające podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem  lub profil zaufany)

• zalogować się do CEIDG, wypełnić  wniosek on-line, wydrukować  i dostarczyć go do wybranego urzędu gminy,

• bez logowania się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i dostarczyć go do wybranego urzędu gminy,

• pobrać, wypełnić i złożyć wniosek papierowy w wybranym urzędzie gminy. Gmina przekształca go na wniosek elektroniczny (wpisuje dane do CEIDG),

• przesłać wniosek listem poleconym do wybranej gminy  - podpis musi być potwierdzony notarialnie

Zgłoszenie dokonuje się na podstawie Wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Wniosek CEIDG-1 służy jednocześnie do zgłaszania zmian we wpisie do CEIDG, informacji o zawieszeniu, wznowieniu lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.

Załącznik nr 1:
Wzór wniosku CEIDG-1 wraz z załącznikami:
• CEIDG-RD - służy do wpisywania dodatkowych rodzajów działalności gospodarczej,
• CEIDG-MW – służy do wpisywania dodatkowych miejsc wykonywania działalności gospodarczej,
• CEIDG-RB – służy do podawania informacji o rachunkach bankowych,
• CEIDG –SC – służy do określania udziału w spółkach,
• CEIDG – PN – służy do udzielania pełnomocnictwa,
• CEIDG-POPR – służy do dokonywania korekt w przypadku pomyłek

Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie:
• Wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON),
• Zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP),
• Oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
• Zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
• Oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.


Załącznik nr 2
Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG – 1

Opłaty: Wniosek i wpis do CEIDG jest wolny od opłat.

Termin i sposób załatwienia: Organ Gminy przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania. Wpis do CEIDG jest dokonywany jeżeli wniosek jest złożony przez osobę uprawnioną i jest poprawny.

Zaświadczenia o wpisie w CEIDG dotyczące przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w zakresie jawnych danych mają formę dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej CEIDG.

Tryb odwoławczy: Organem ewidencyjnym jest Minister Gospodarki.

Czynności organu gminy związane z przyjęciem wniosku, przekształceniem go w forme dokumentu elektronicznego i przesłaniem do CEIDG  są czynnością materialno-techniczną, od której nie przysługuje odwołanie.


Więcej informacji na stronie : www.ceidg.gov.pl

Strefa mieszkańca
Strefa mieszkańca - informacje WNIOSKI I DOKUMENTY
EWIDENCJA LUDNOŚCI DOWODY OSOBISTE OCHRONA ŚRODOWISKA BUDOWA I UTRZYMANIE DRÓG PODATKI I OPŁATY LOKALNE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA OŚWIATA GOSPODARKA GRUNTAMI WODA I KANALIZACJA ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU LOKAL SOCJALNY DODATEK MIESZKANIOWY I ENERGETYCZNY AZBEST FUNDUSZ SOŁECKI ZABYTKI UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WYWÓZ ŚMIECI STRUKTURA ORGANIZACYJNA STRATEGIE I PROGRAMY REGULAMINY ORGANIZACJE SPOŁECZNE STUDIUM I PLANY MIEJSCOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE AWARIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO BUDŻET PODATKI
WODA I ŚCIEKI PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI PODATEK AKCYZOWY PODATEK ROLNY PODATEK LEŚNY PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
CMENTARZE KOMUNALNE STAWKI DZIERŻAWY
Aktualności aktualności
18 maja 2018 Awaria sieci wodociągowej w Witkówkach i Spytkówkach
17 maja 2018 Bezpieczny szlak pieszo-rowerowy w Kiełczewie
Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Maj
2018
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31