Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
21
maja
poniedziałek
Tymoteusz, Wiktor, Kryspin
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
0 TEMATÓW

w czytelni

CZYTELNIA
Komunikaty
aktualnie
chmurka
12°C
Kościan
wt
chmurka
16
śr
chmurka
18
cz
chmurka
19
pi
chmurka
20
so
chmurka
20
nd
chmurka
18
pn
chmurka
21
kod

Dodatek mieszkaniowy

Osoba odpowiedzialna:

Inspektor ds. działalności gospodarczej i dodatków mieszkaniowych - Danuta Wolska, pok. nr 23
tel. (65) 512 10 01 wew. 36
e-mail: danutawolska@gminakoscian.pl

Podstawa prawna: Ustawa o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21.06.2001 r. (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 180.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.12.2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r.  Nr. 156 poz.1817 ze zm.).


I.  Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego – wg załączonego wzoru.
2. Deklaracja o wysokości dochodów – wg załączonego wzoru.
3. Zaświadczenie potwierdzające wysokość osiągniętego dochodu w okresie ostatnich 3 m-cy poprzedzających złożenie wniosku.
4. Dokument potwierdzający miesięczny wymiar opłat (wystawiony przez Zarządcę)
5. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości do wglądu

II.  Opłaty:

Nie pobiera się opłat

III.  Termin odpowiedzi: Do 30 dni od dnia złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

IV.  Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie składa się w Urzędzie Gminy Kościan lub przesyła za pośrednictwem Urzędu Pocztowego. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

V.  Uwagi:

1. Dodatek mieszkaniowy przysługuje:
- najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
- osobom mieszkającym w lokalach spółdzielczych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
- innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
- innym osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny

2. Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, o których mowa wyżej, jeżeli:
- średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekroczy 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

3. Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego - przy ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy nie może przekraczać:
- dla 1 osoby 35m2 + 30% = 45,5m2
- dla 2 osób 40m2 + 30% = 52,0m2
- dla 3 osób 45m2 + 30% - 58,5m2
- dla 4 osób 55m2 + 30% = 71,5m2
- dla 5 osób 65m2 + 30% = 84,5m2
- dla 6 osób - 70m2 + 30% = 91,0m2 + 5m2 dla każdej kolejnej osoby.

4. Do wniosku należy dołączyć:
- zaświadczenie o uzyskanych dochodach z ostatnich 3 m-cy poprzedzających datę złożenia wniosku,
- w przypadku emerytów i rencistów odcinki za trzy m-ce poprzedzające datę złożenia wniosku wysokości pobranej emerytury/renty,
- w przypadku osób pobierających alimenty - wyrok Sądu o wysokości alimentów,
- osoby bezrobotne - zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy - ostatni rachunek za energię elektryczną,
- aneks ze składnikami czynszu określający wysokość opłat za ostatni miesiąc.

Jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju - należy dołączyć zaświadczenie Zespołu d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności.

Strefa mieszkańca
Strefa mieszkańca - informacje WNIOSKI I DOKUMENTY
EWIDENCJA LUDNOŚCI DOWODY OSOBISTE OCHRONA ŚRODOWISKA BUDOWA I UTRZYMANIE DRÓG PODATKI I OPŁATY LOKALNE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA OŚWIATA GOSPODARKA GRUNTAMI WODA I KANALIZACJA ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU LOKAL SOCJALNY DODATEK MIESZKANIOWY I ENERGETYCZNY AZBEST FUNDUSZ SOŁECKI ZABYTKI UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WYWÓZ ŚMIECI STRUKTURA ORGANIZACYJNA STRATEGIE I PROGRAMY REGULAMINY ORGANIZACJE SPOŁECZNE STUDIUM I PLANY MIEJSCOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE AWARIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO BUDŻET PODATKI
WODA I ŚCIEKI PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI PODATEK AKCYZOWY PODATEK ROLNY PODATEK LEŚNY PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
CMENTARZE KOMUNALNE STAWKI DZIERŻAWY
Aktualności aktualności
18 maja 2018 Awaria sieci wodociągowej w Witkówkach i Spytkówkach
17 maja 2018 Bezpieczny szlak pieszo-rowerowy w Kiełczewie
Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Maj
2018
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31