Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
20
stycznia
niedziela
Fabian, Sebastian
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
0 TEMATÓW

w czytelni

CZYTELNIA
kod

Umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej nie związanego z funkcjonowaniem drogi

Osoba odpowiedzialna:

Inspektor ds. ochrony środowiska, budowy i utrzymania dróg gminnych – Janusz Kozłowski, pok. nr 4, tel. (65) 512 10 01 wew. 47 lub tel. kom. 691 151 400
e-mail: januszkozlowski@gminakoscian.pl

Podstawa prawna: Na podstawie art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt. 2, ust 3, 5, 10 i 13a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j Dz.U. z 2016 roku, poz. 1440), na podstawie Uchwały Nr VII / 60/07 Rady Gminy Kościan z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Kościan oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 07.01.2016 poz. 23),

I. Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej nie związanej z funkcjonowaniem drogi.

II. Opłaty:  Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłatę zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kościan nr VII/60/07 z dnia 30 maja 2007r.

III.
Termin odpowiedzi:  Do 30 dni

IV. Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Urzędzie Gminy Kościan lub przesyła się za pośrednictwem Urzędu Pocztowego). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Aktualności aktualności
18 stycznia 2019 Dzień Babci i Dziadka w Kokorzynie
18 stycznia 2019 Msza Święta w intencji śp. Pawła Adamowicza Prezydenta Miasta Gdańska
Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Styczeń
2019
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31